no 16
en 16

Viktig informasjon

Forsikring

YellowBox gjør alt for at dine eiendeler oppbevares på en trygg og god måte. En sikker lagringsplass er viktig ved utformingen av våre lagerhotell. Men da vi ikke kjenner ditt innhold, er det du som leietaker som er ansvarlig for å forsikre dine eiendeler.

Forsikringsselskapene har ulik praksis, og den varierer fra år til år. Ikke alle dekker oppbevaring av eiendeler utenfor bostedsadressen, og summene til erstatning varierer.

Du som leietaker må tegne egen forsikring om du:

  • Ikke har forsikring, eller forsikringen ikke dekker lagring på lagerhotell.
  • Ønsker å forsikre selve flytteprosessen. 

Sikkerhet

YellowBox gjør sitt ytterste for at dine verdier lagres sikkert. Når det gjelder alarmsystemene, så er vi knyttet opp til store og trygge kjeder på alle våre lokasjoner.

Det er i dag elektronisk adgangskontroll med logg, flere steder er det satt opp kamera. Alarm ved alle lokasjoner. Bodene er beskyttet mot innsyn, og har plater (ikke netting) som blokkerer om noen er nysgjerrige.  Du låser din egen bod, og det er kun du som har tilgang.

Men også at det er varmt og tørt gjør det sikkert, slik at du ikke får noen overraskelser når du skal hente ut tingene dine.

Farlig gods

Du kan lagre det aller meste på YellowBox sine lagerhotell. Men av hensyn til din egen og andre sin sikkerhet, er det noen ting du ikke har lov å lagre:

  • Farlige væsker (lett antennelige, etsende med mer)
  • Matvarer (alle typer, også drikke)
  • Giftige materialer og spesialavfall
  • Eksplosiver, og andre gjenstander som trenger spesielt tilrettelagte omgivelser.
  • Motorer må lagres uten drivstoff, og batteri(er) må kobles fra.
  • Planter og dyr
  • Søppel eller annet som lukter

Vi forutsetter naturligvis at alt som lagres er i henhold til Norske Lover og de ulike gjeldende forskrifter som gjelder for det som lagres, all den tid det er på vårt lager.