no 16
en 16

Priser

Prisene vil variere ved de ulike lokasjonene. Ta kontakt med YellowBox Lagerhotell for å få eksakt pris på det du trenger, og eventuelle tilleggstjenester. Spør også om våre rabatter.

YellowBox oppgir alltid prisen per kvadratmeter (areal), da vi mener det er mer riktig enn pris per kubikk (volum). Skulle du trenge prisen i kubikk regner vi det ut for deg, og regner alltid med en høyde på 2,4 meter, og ikke den faktiske høyden. Det ville gitt deg feil pris med faktisk høyde, da vi erfarer at ingen kunder klarer å bruker plassen over 2,4 meter.

Prisene våre er per bod, og bodene varierer etter størrelse. En liten bod har en høyere kvadratmeterpris enn en stor bod.

Prisene er avhengig av om du leier en måned (minste leieperiode), forhåndsbetaler for 6 eller 12 måneder, og et par andre faktorer.

Send oss derfor en prisforespørsel, eller ta kontakt.