no 16
en 16

Viktig informasjon

Forsikring

YellowBox Lagerhotell gjør alt for at dine eiendeler oppbevares på en trygg og god måte. En sikker lagringsplass er viktig ved utformingen av våre lagerhotell. Husk likevel at det er du som leietaker som er ansvarlig for å forsikre dine eiendeler i minilageret.

Forsikringsselskapene har ulik praksis, og den varierer fra år til år. Ikke alle dekker oppbevaring av eiendeler på lagerhotell, og summene til erstatning varierer.

Du som leietaker må tegne forsikring, dersom du ikke har det gjennom din inbo-forsikring:

  • Har du ikke innboforsikring, er ditt gods heller ikke forsikret per i dag.
  • Det er trolig sikrere hos oss, men vurder likevel en forsikring i dag!
  • Vi jobber for å kunne tilby forsikring.

Sikkerhet

YellowBox gjør sitt ytterste for at dine verdier lagres sikkert. Når det gjelder alarmsystemene, så er vi knyttet opp til store og trygge kjeder på alle våre lokasjoner.

Det er i dag elektronisk adgangskontroll med logg, flere steder er det satt opp kamera. Alarm ved alle lokasjoner. Bodene er beskyttet mot innsyn, og har plater (ikke netting) som hindrer innsyn i din bod, om noen er nysgjerrige. Du låser din egen bod, og det er kun du som har tilgang.

At det er høy standard og tørt gjør det sikkert, slik at du ikke får noen overraskelser med fuktskader når du skal hente ut tingene dine.

Farlig gods

Du kan lagre det aller meste på YellowBox sine lagerhotell. Men av hensyn til din og andre sin sikkerhet, er det noen ting du ikke har lov å lagre på våre minilager:

  • Farlige væsker (lett antennelige, etsende med mer).
  • Matvarer (alle typer, også drikke).
  • Giftige materialer og spesialavfall.
  • Eksplosiver, og andre gjenstander som trenger spesielt tilrettelagte omgivelser.
  • Motorer må lagres uten drivstoff, og batteri(er) må kobles fra.
  • Planter og dyr.
  • Søppel eller annet som lukter, eller kan avgi lukt over tid.

Vi forutsetter naturligvis at alt som lagres er i henhold til Norske Lover og de ulike gjeldende forskrifter som gjelder for det som lagres, all den tid det er på YellowBox sitt lager. Oppdages det brudd, vil det ble fjernet fra lokalet umiddelbart og uten varsel. Alt som lagres og som strider mot Norske Lover vil bli politianmelt. Vi har i tillegg et godt samarbeid med politiet, og de sjekker lokalene med jevne mellomrom.