eiendomsbesitter?

Hør med oss om en langsiktig investering i en voksende bransje

Sitter du på en eiendom som kanskje er noe for oss?

YellowBox søker etter to typer eiendom, som vist under. Vi driver med utleie av lager, og da primært i form av oppvarmede flotte lager innendørs, samt nye ISO-containere.

I begge tilfeller sikter vi mot lager av høy kvalitet, og ønsker eiendommer som kan brukes til lagerhotell og minilager.

Lang tidshorisont må vi ha i begge tilfeller. Både leie og kjøp er av interesse, og deltakelse i utvikling av eiendom er også interessant.

Ring daglig leder direkte på tlf. 936 72 927 for en samtale.

Lagerhotell

Bygg som skal brukes til lagerhotell, bør primært ligge sentralt på et større sted eller i en by. Lokalene må ha tilfredstillende standard, men eldre bygg kan lett gjøres om når det er bygg av en viss kvalitet. Nybygg kan også brukes, om vi er med i utformingen fra starten.

Våre ønsker er samarbeid med noen som har de «lange brillene» på og som ønsker å selge eller leie ut sin eiendom. Ved leie, er vår horisont minst 10 år, og helst med opsjoner.

Containere

Containere settes ut på steder med lett adkomst, og i nærheten av industri eller områder som er tett befolket.

Tidshorisonten bør være på 5 år eller mer, men i spesielle tilfeller går det også med kortere avtaler.

For å sette containere der, så må det vær opparbeidet på en så god måte at mindre personbiler med tilhenger kan kjøre med flyttelass uten av noe blir skadet.

Om drift av  lagerhotell og minilager

Kundene som leier lagerhotell og minilager er oftest privatpersoner. Andelen bedriftskunder er rundt 20-30% når en ser lagerhotell og container under ett.

Kundene har en kort horisont på leieavtalen (fra kun en måneds leie), og det gjør at leieprisen er noe høyere enn om de hadde leid over lang tid. At arealene er så små som 2 – 20 kvadratmeter gjør også utslag på prisene, siden mye av arealet da blir ganger og fellesarealer. I runde tall, så er ikke mer enn 50% av arealet utleid til en hver tid, når en har fått opp en normal drift med fullt belegg. Resten er ganger, fellesarealer og ledig kapasitet.

Som eier av et lokale eller en eiendom, kan det kanskje være fristende å starte opp selv uten å bruke YellowBox?

Leieprisen per kvadrat kan synes attraktiv for deg, og du har nok litt kjennskap til eiendom i forkant. Men det er ikke helt det samme å leie ut eksempelvis 100 boder i et lokale på under 1000 kvadtratmeter, med månedsvise avtaler og stor gjennomtrekk av kunder. Det krever oppfølging av mange private kunder, som gir ulike problemstillinger innen inndriving av utestående leie, utkastelser fra boder og markedsføring av en lokasjon.

Her har YellowBox stordriftfordeler og lang erfaring som kommer til nytte.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Henning Bonnez, så kan vi se om vi sammen kan gjøre forretning?

Send en mail til henning@yellowbox.no eller en sms til 936 72 927, så ringer jeg deg.