Eiendomsutvikler?

Tenkt tanken om lagerhotell eller minilager?

Lagerhotell og minilager er mer og mer vanlig. I over 50 år har dette utviklet seg i USA, og i England har de hatt det i 30 år. Her i Norge har vi også fått en del lagerhotell og minilager, men er fremdeles langt i fra eksempelvis USA i antall kvadrat lager per innbygger.

Siden vi har en kjøpekraft som er god i forhold til prisen på mindre eiendeler, så har vi flere ting nå enn før. Og vi bor i mindre og mindre enheter. Derfor er det behov for et sted til alle tingene. YellowBox ønsker å utvikle og drifte eiendommer, og er også interessert i lange leieavtaler og kjøp av eiendom.

Send en mail til daglig leder på henning@yellowbox.no og fortell om dine planer.

hvilke tanker har yellowbox

YellowBox Lagerhotell

Mange nye utbygginger for bolig, har en del som er vanskelig å utnytte så godt som en ønsker.

Noe må kanskje brukes til næring, men en ønsker ikke å bruke den mest attraktive delen?

Ta kontakt med YellowBox så tidlig som mulig i en slik prosess. Vi har mange gode tanker rundt utnyttelsen, slik at en kan få til en god økonomisk løsning for alle parter.

YellowBox Container 

En tomt der det ikke foreligger konkrete planner for bygging, den er kun en utgift.

Ved å leie ut arealene til YellowBox, så kan en sikre seg inntekter til å dekke litt av rentekostnadene.

Ofte tar ting lenger tid enn antatt, og da er det gunstig å ha en leietaker som ønsker å bli helt til planen blir realisert.

 

La oss ta en prat om dine muligheter

Ring daglig leder Henning Bonnez på tlf. 936 72 927 eller send en epost til henning@yellowbox.no