Priser på lagerhotell

Prisgaranti

YellowBox har prisgaranti. Fint for deg, ikke sant? Det betyr at vi vil gi deg den samme pris som du finner på et annet lagerhotell. Eneste forutsetning er at det er samme høye standard, og at det ligger i nærheten av vårt lagerhotell.

Hva koster det?

Prisene vil variere ved de ulike lokasjonene, slik boligpriser varierer. Finn din lokasjon, velg størrelse og leietid, og Bestill . Du får gode rabatter ved leie over lengre tid – ring gjerne om du lurer på noe – Tlf 51919191

Er det dyrt med lagerhotell?

Det kan virke dyrt – så hva er det du betaler for? Jo, du får en bod i valgfri størrelse, og den kan endres opp eller ned ved behov, så du får en fantastisk fleksibilitet. Og du kan leie en måned, eller mange år, igjen så er det muligheten til å velge som er unik. At vi alltid finner en løsning, er også viktig. Om du trenger 4 kvadrat, og YellowBox kun har 5 kvadrat tilgjengelig – så betaler du for det du trenger.

Hvor stort lager trenger du?

Det er alltid ulike måter å lagre på. Vi har noen tips under Tips og Råd. Der kan du lese litt om hvordan du utnytter plassen i en bod. Vi i YellowBox hjelper deg gjerne! Ring oss på 51 91 91 91 eller les mer om beregning av størrelse her.

Kvadrat eller kubikk?

YellowBox oppgir alltid prisen basert på kvadratmeter (areal), da vi mener det er mer riktig enn pris per kubikk (volum). Skulle du trenge prisen i kubikk regner vi det ut for deg, og regner alltid med en høyde på 2,4 meter, og ikke den faktiske høyden (som ofte er høyere). Det ville gitt deg feil pris med faktisk høyde, da vi erfarer at ingen kunder klarer å bruker plassen over 2,4 meter.

Pris per bod

Prisene våre er per bod, og prisene varierer etter størrelse. En stor bod har en lavere kvadrtmeterpris enn en liten bod. Der er derfor ikke slik at 10 kvadratmeter koster det dobbelte av 5 kvadratmeter. Den er noe billigere, og det er det også om du bestiller 5 + 5 kvadratmeter.

Rabatter for langtidsleie

Prisene er avhengig av om du leier boden en måned (minste leieperiode), forhåndsbetaler for 6 eller 12 måneder. Lange avtaler gir de beste prisene, og ved avtaler ut over 2 år kan du be om eget tilbud.

Prisgaranti

Hos YellowBox skal vi alltid ha markedets beste priser.

Finner du tilsvarende lagringsalternativer til lavere pris, matcher vi prisen.

Bestill lagring på 1-2-3

1. Klikk her og send forespørsel

l

2. Bekreft bestillingen

3. Flytt inn