Vi gir deg en liten veilender som peker på viktigste ting du må tenke på før du starter!